Friday, January 06, 2006

Doktrin Pisau Mokciknab

Image hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.comImage hosted by Photobucket.com
source: www.fotosearch.com

Yesterday while having brunch with Shazwan & Mokciknab, the lateral thinking Mokciknab came up with a 'perihal pisau'.

It goes like this...

Pisau harus dilihat pada fungsi
Pisau berbesa pada zahirnya
Kalau pisau tumpul gunalah untuk menyapu keju
Jika pisau itu tajam, gunalah untuk memotong daging.


It all started because there was an interesting looking soul seated next to our table but the eyes didn't sparkle (read: not very smart)

Tuan-tuan dan puan-puan, go figure....

Kajian Mokciknab akan dibukukan bersama Muluk's Doktrin of Kalau tak masuk lagi dalam category hodoh, maka diharuskan...