Tuesday, December 20, 2005

Kalaulah benar bumi Melaka bumi bertuah...

Image hosted by Photobucket.com

Kirim pesan di angin lalu
Suara hati yang mahu difahami
Kapsul gumpalan rasa yang ingin dimengerti

Lalu aku berkias
Gelombang serasi akan mengangkat, menurun dan mentafsir
Apakah maksud bakal dimengerti?

Untuk pengertian maksud -- CLICK HERE Ini adalah cobaan nyanyian ku yang kedua kalinya -- jangan lontar batu ya...